جهت ارجاع دعاوی خود و مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید 09121991266 - شماره دفتر 02122227112- 02122227212

چک یا سفته؟

چک یا سفته؟

وکیل خوب کار

وکیل خوب کار می تواند نسبت به وصول چک یا سفته اقدام نماید.

چک و سفته دو سند تجاری هستند که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارند. تفاوت چک و سفته همیشه برای آحاد مردم جامعه مورد سوال است و این که چک بهتر است یا سفته ؟

با استفاده از تخصص وکیل خوب طلاق و مشاوره حقوقی و همچنین با توجه به اینکه دردنیای تجاری و مجازی پیشرفته بانکی امروز و محدودیت سقف دریافت وجه نقد و پرداخت اسکناس و ارسال و حواله بانکی پول، داد ستد بدون تبادل اسناد تجاری چک و سفته بین افراد تقریباغیرممکن شده است .
تفاوت چک و سفته در خسارت تاخیر تادیه از نظر وکیل خوب کار ( آقای ابوالقاسم فیض آبادی وکیل پایه یک دادگستری)
1 – خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقیناً و حتماً از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته طبق نظر وکیل خوب کار، آقای فیض آبادی، ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.

2- شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادر کننده چک آسان تر از صادر کننده سفته است که با استفاده از وکیل خوب حقوقی می توان به این مهم دست پیدا کرد.

3 – مهلت واخواست طبق نظر وکیل خوب و مشاوره حقوقی، آقای فیض آبادی، در چک جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است ولی در مورد سفته، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید است.

4 – طبق نظر و تجربه وکیل خوب و پایه یک دادگستری(آقای فیض آبادی) امضای ظهر (پشت) چک به معنای ظهر نویسی ولی امضای ظهر سفته معمولاً به معنای ضمانت تلقی می شود.

5 – چک در زمان صدور و یا سررسید باید دارای محل در بانک محال علیه باشد ولی محل در مورد سفته مصداق و معنا ندارد که می توان با استفاده از تخصص و تجربه وکیل خوب کیفری، آقای فیض آبادی، اقدامات قانونی را محقق نمود.

6 – بر اساس تجربه و تخصص یک وکیل خوب، آقای فیض آبادی، در رویه فعلی اگر در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نگردد، اشکالی برای چک ایجاد نمی شود ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی شود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و می توان به این امر در دادگاه ایراد نمود و مثلاً  توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.

7 – صادرکننده چک می تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی طبق نظر وکیل خوب حقوقی و مشاوره حقوقی، شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش بینی نشده است.

8 – طبق نظر وکیل خوب حقوقی و مشاوره حقوقی، وجود اصل چک در تصرف صادرکننده، “اماره قانونی” پرداخت وجه چک است ولی وجود اصل سفته در تصرف صادرکننده، “اماره قضایی” پرداخت وجه سفته است.

به همین خاطر اگر بعد از صدور حکم قطعی محکومیت و تشکیل پرونده اجرایی، صادرکننده چک اصل لاشه ی چک ها را به دادگاه ارائه دهد، پرونده اجرایی چک مختومه می شود ولی اگر صادرکننده سفته اصل لاشه ی سفته ها را به دادگاه ارائه نماید، پرونده اجرایی سفته مختومه نمی شود چرا که قاضی با اماره قضایی نمی تواند پرونده اجرایی را مختومه نماید.

9 – حکم کیفری منع از اصدار اسناد تجارتی شامل چک و سفته می شود ولی با توجه به تجربه وکیل خوب کیفری،آقای فیض آبادی، در مورد چک مستلزم ابطال برگه های چک است و در مورد سفته ابطال برگه های سفته پیش بینی نشده است. فلذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چک های سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.

10 – آدرس مکان واخواست چک (بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت) برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت محلی می کند در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمی کند. مثلاً اگر چک را در بانک خیابان بهشت تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه ۱۱ تهران می توانید طرح دعوا کنید ولی واخواست سفته در خیابان بهشت (ساختمان روزنامه رسمی) موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه ۱۱ تهران نمی شود.

11 – چک وسیله پرداخت است به همین خاطر ممکن است شما با کشیدن چک به کسی پول قرض دهید ولی یک وکیل خوب حقوقی (آقای فیض آبادی) می گوید سفته وسیله پرداخت نیست به همین خاطر با سفته نمی توان به کسی پول قرض داد. یقیناً صادر کننده سفته قرض گیرنده است ولی ممکن است صادر کننده چک قرض دهنده باشد!!

12 – یک وکیل خوب ملکی معتقد است جدایی رابطه بین سفته و قرارداد بیشتر از جدایی رابطه چک و قرارداد قابل تصور است. به این معنی که وقتی بعد از قرارداد بابت ثمن از خریدار چک بگیرید و چک برگشت خورد، حق فسخ مذکور در قرارداد که در خصوص عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن توافق شده است، زایل نمیشود چون چک فقط یک وسیله پرداخت است.

ولی اگر سفته بگیرید، احتمال بیشتری دارد که حق فسخ زایل گردد. چرا که رابطه شما با خریدار منحصر و متمرکز به خود برگ سفته می شود.

13 – چک سند عادی لازم الاجراء است و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری و با استفاده از یک وکیل خوب حقوقی و مشاوره حقوقی، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعوا است.

14 – انتقال و فروش اموال صادر کننده سفته (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید سفته، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست ولی انتقال و فروش اموال صادر کننده چک (بدهکار) بعد از تاریخ سر رسید چک، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است.

15 – طبق نظر وکیل خوب کار(آقای فیض آبادی) در قانون تجارت در مورد چک فقط امضای چک پیش بینی شده است ولی در مورد سفته، امضاء یا مهر.

16 – امتناع طلبکار از پذیرفتن طلب در مورد چک معنی ندارد چون وکیل خوب کیفری معتقد است رفتن یا نرفتن به بانک در اختیار دارنده چک است ولی در مورد سفته ممکن است طلبکار عمداً از پذیرش دریافت وجه نقدی سفته و استرداد سفته به صادرکننده خودداری نماید که در این صورت بدهکار باید مراجعه خود به طلبکار و امتناع طلبکار را اثبات نماید.

جهت حل دعاوی کیفری و حقوقی خود و مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید .ابوالقاسم فیض آبادی وکیل خوب کار شما خواهد بود

By |۱۴۰۰-۰۲-۲۳T۱۹:۳۶:۳۱+۰۴:۳۰اردیبهشت ۶ام, ۱۴۰۰|اسناد تجاری|