مرداد 29, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

منظور از نزاع دسته جمعی چیست؟ منازعه یکی از جرایم علیه اشخاص محسوب می شود که غیر قابل گذشت است . تحقق نزاع دسته

جستجو کنید

تماس با ما

مشاوره
سوال و پاسخ
مسیریابی دفتر

02122227212

02122227112

09121991266