ماده 592 قانون مجازات اسلامی

براساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود .
هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است ، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده است ، به او برگردانده می شود.

معنی رشوه

به رشوه دادن در قانون رشاء و به رشوه گرفتن ارتشاء و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مُرتشی و فرد رشوه‌دهنده، راشی می‌گویند.

مجازات رشوه دادن در قانون مجازات اسلامی

در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز در این باره آمده است که، هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مربوطه است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مُرتشی است.
بنابراین، باید گفت که هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون می‌شوند.

ماده 588 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، هر یک از داوران، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه ‌توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط دو طرف پرونده، چنانچه در مقابل گرفتن وجه یا مال به نفع یکی از آن‎ها اظهار نظرکنند و تصمیم بگیرند، به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.